ERVAREN INSTRUCTEURS

De kracht van onze ervaren en deskundige instructeurs is dat zijnaast ervaring in het ontwikkelen en verzorgen van de trainingen nog steeds werkzaam zijn in de acute medische zorg.ACCREDITATIE EN CERTIFICERING


Onze cursussen zijn onder andere gecertificeerd door de NRR/ERC, Oranje Kruis en FAN. zorgprofessionals die staan ingeschreven in een kwaliteitsregister (V&VN / GAIA) komen in aanmerking voor accreditatiepunten.


 MODERNE TRAININGEN

Al onze trainingen zijn gebaseerd op innovatieve  onderwijsconcepten die bestaan uit moderne en afwisselende onderwijsvormen. Het vertalen van theoretische kennis naar praktische toepassingen staat centraal.


MAATWERK


In samenspraak ontwikkelen wij maatwerk trainingen waarbij we onze expertise graag combineren met inbreng vanuit uw organisatie.


Cursussen voor…..


Hulpverleners

Hulpverleners

Dagelijks worden mensen acuut ziek, raken gewond of worden getroffen door een levensbedreigende aandoening zoals een hartstilstand. In afwachting van professionele hulp kunnen omstanders eerste hulp verlenen aan het slachtoffer. Om als hulpverlener te handelen moet je goed voorbereid zijn op je taak. Dutch Life Support traint je als hulpverlener om in de praktijk te kunnen handelen als de eerste schakel in de hulpverleningsketen. Naast praktische vaardigheden besteden we ook aandacht aan niet technische aspecten van een hulpverlening zoals samenwerking, prioriteiten stellen en werkplek-management. Door in een veilige omgeving te trainen willen we je zelfvertrouwen vergroten en voorbereiden op een hulpverlening in de praktijk.


Instructeurs

Instructeurs

 Om eerstehulpverleners goed voor te bereiden op hun rol, zijn competente instructeurs nodig. Dutch Life Support verzorgt diverse basis- en opfristrainingen voor instructeurs. Tijdens de instructeurstrainingen besteden we aandacht aan (eigen) vaardigheden volgens de actueelste richtlijn en didactische principes volgens de laatste inzichten. Door in een veilige omgeving te trainen willen wij je voorbereiden op jouw rol als vakbekwame instructeur. Als instructeur ben je uiteindelijk in staat om hulpverleners te instrueren, te begeleiden en te trainen. 


 

Zorgprofessionals

Zorgprofessionals

Als zorgprofessional kan je geconfronteerd worden met een acuut ziek persoon, vitaal bedreigde patiënt of een reanimatiebehoeftige patiënt. Tijdens de trainingen voor zorgprofessionals bereiden we je voor om in deze situaties individueel en als team te handelen. Naast praktische (deel)vaardigheden besteden wij aandacht aan de niet technische aspecten van een hulpverlening zoals de leiderschap, samenwerking, prioriteiten stellen en werkplekmanagement. Door in een veilige omgeving te trainen willen wij je zelfvertrouwen vergroten en voor te bereiden op een hulpverlening in de praktijk.

 
Hulpverleners
Instructeurs
Zorgprofessionals